Bilimsel ProgramProgram

BİLİMSEL PROGRAM
30 Eylül 2021 SALON A SALON B SALON C
  Sözlü Bildiriler 1(Video)
Oturum Başkanları: Hüseyin Ataseven, Hüseyin Korkmaz, Sezgin Vatansever
Sözlü Bildiriler 2
Oturum Başkanları: Yasemin Balaban, Metin Uzman, Ganiye Tileylioğlu
15.00 - 16.30 Dev pankreatik psödokistin, kombine endoskopik ve perkütan yöntem ile etkin drenaj tedavisi.
Konuşmacı: *

Balon dilatasyon sırasında perfore olan akalazyalı hastada endo-loop ile kapatma tekniği: vaka takdimi.
Konuşmacı : *
15:00 - 15:30 Crohn hastasında mesalazine bağlı miyoperikardit
Konuşmacı: *

Crohn Hastalarında Alkol Dışı Yağlı Karaciğer Sıklığı ve Etki Eden Risk Faktörleri
Konuşmacı: *

Akut pankreatitte mortaliteyi tahmin etmek için nötrofil-lenfosit ve platelet-lenfosit oranlarının etkinliği: Tek merkezde geriye dönük bir çalışma
Konuşmacı: *
PANEL 1:
Terapötik endoskopik işlemlerle ilişkili, güncel pratik öneriler 1
Oturum Başkanları: Deniz Duman, Ümit Akyüz, Bülent Ödemiş, Serkan Doğan
Sözlü Bildiriler 3
Oturum Başkanları: Remzi Akdoğan, Yahya Atayan
17.00 - 17.15 Endosonografi ile hepatobiliyer anatomi ve pankreas anatomisinin değerlendirilmesi, pratik öneriler.
Konuşmacı: Fatih Albayrak
15:30 - 16:30 Vedolizumab ilişkili akut interstisyel nefrit: Vaka sunumu
Konuşmacı: *

Ülseratif Kolit Nedeniyle İnfliksimab Tedavisi Alan Hastada Psöriasis Birlikteliği
Konuşmacı: *

Mide Ülserlerinin Lokalizasyonu İle Malignite İlişkisi
Konuşmacı: *

Özofagus Gastrointestinal Stromal Tümörü:Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Konuşmacı: *

Çocuklarda Nadir Bir Hematokezya Nedeni: Soliter Rektal Ülser Sendromu
Konuşmacı: *

17.15 - 17.30 Endoskopik ve endosonografik olarak gastrointestinal submukozal tümörlerin değerlendirilmesi, güncel pratik öneriler.
Konuşmacı: Hakan Çamyar
17.30 - 17.45 Hangi hastada EMR, hangi hastada ESD güncel pratik öneriler.
Konuşmacı: Süleyman Günay
17.45 - 18.00 TARTIŞMA
18.00 AKŞAM YEMEĞİ
01 Ekim 2021 SALON A SALON B SALON C
  PANEL 2:
HCC taraması ve tedavisi ile ilişkili güncel, pratik öneriler
Oturum Başkanları: Abdulkadir Dökmeci, Ahmet Tekin, Fatih Güzelbulut
  PANEL 3:
Metabolik Karaciğer hastalıkları ve Obezite ile ilişkili güncel, pratik öneriler
Oturum Başkanları: Abdullah Sonsuz, Şule Poturoğlu, Fülya Günşar
Sözlü Bildiriler 4
Oturum Başkanları: Ayşe Albayrak, Mehmet Alpua, Tayyibe Bal
09.00 - 09.15 Risk gurubundaki hastalarda HCC taraması ile ilişkili güncel, pratik öneriler
Konuşmacı: Mehmet Yalnız
09.00 - 09.15 NASH/NAFLD Tanı ve Tedavisine ilişkin güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Halil İbrahim Bahçecioğlu
09.15 - 09.30 Disfaji İle Prezente Olan Plummer-Vinson Sendromu:Olgu Sunumu
Konuşmacı: *

Masif alt GİS kanaması ile seyreden ülseratif kolit vakası
Konuşmacı: *

09.15 - 09:30 HCC hastalarında radyolojik tedaviler, kime? Hangi tedavi? Güncel pratik öneriler.
Konuşmacı: Süleyman Bakdık
09.15 - 09:30 Obezitenin medikal tedavisi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Fehmi Ateş
Sözlü Bildiriler 5
Oturum Başkanları: Mehmet Ali Erdoğan, Müge Ustaoğlu
09.30 - 09.45 HCC hastalarında medikal tedavilerle ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Mehmet Artaç
09.30-09.45 Kronik hepatit B hastalarında karaciğer fibrozisinin belirlenmesinde biyopsisi şart mı? Güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Meral Akdoğan
09.30 - 09.45 A rare benign tumor of the liver mimicking angiosarcoma: Anastomosing hemangioma
Konuşmacı : *

Hereditary angioedema and pancreatitis: two diseases that should remind each other
Konuşmacı : *
09.45 - 10.00 TARTIŞMA 09.45-10.00 Gaucher ve Fabry hastalığın tanı ve tedavisine ilişkin güncel, pratik öneriler
Konuşmacı: Murat Aladağ

10:00-10:10 TARTIŞMA
10.00 - 10.20 KAHVE MOLASI 10.10 - 10.20 KAHVE MOLASI 10.10 - 10.20 KAHVE MOLASI
10.20 - 11.00 AÇILIŞ TÖRENİ
  PANEL 4:
Karaciğer transplantasyonu ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Oturum Başkanları: Ali Demir, Hadi Yaşa, Altuğ Şenol, Fehmi Ateş
11.00 - 11.15 Karaciğer nakli için hasta seçimi konusunda güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Şerif Yılmaz
11.15 - 11.30 Kronik hepatit B ve C’li hastalarda karaciğer nakli öncesinde ve sonrasında antiviral tedavi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Murat Bıyık
11.30 - 11.45 Karaciğer nakli sonrasında hasta takibi ve immünosupresif tedavi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Ufuk Avcıoğlu
11.45 - 12.00 Karaciğer nakli sırasında yaşanan problemlerin çözümünde klinik pratiğimize yönelik güncel öneriler.
Konuşmacı: İbrahim Aliosmanoğlu
12.00 - 12.15 TARTIŞMA
12.15 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
12.15 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
  PANEL 5:
Kronik viral hepatit yönetimi ile ilişkili güncel, pratik öneriler 1
Oturum Başkanları: Necati Örmeci, Hürrem Bodur, Fehmi Tabak, Levet Doğanay
  PANEL 6:
İnflamatuar bağırsak hastalıkları ile ilişkili, güncel, pratik öneriler 1
Oturum Başkanları: Ertuğrul Kayaçetin, Sedef Kuran, Alper Yurci, Yasemin Özderin Özin
Sözlü Bildiriler 6
Oturum Başkanları: Kader Irak, Mesut Aydın
14.00 - 14.15 Kronik hepatit B tedavisinde doğru ilaç seçimi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Murat Kekili
14.00 - 14.15 İnflamatuar bağırsak hastalıklarında beslenme ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Sabiye Akbulut
14.00 - 14.30 Masif alt GİS kanaması ile seyreden ülseratif kolit vakası
Konuşmacı : *

Alt Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Nadir Bir Nedeni; Dieulafoy Lezyonu
Konuşmacı : *
14.15 - 14.30 Kronik hepatit B enfeksiyonunda (eski inaktif taşıyıcılar) tedavi verelim mi? Yeni ilaçlar neler getirecek? Güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Ebubekir Şenateş
14.15 - 14.30 İnflamatuar bağırsak hastalığında mesalazin kullanımına ilişkin güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Can Gönen
14.30 - 14.45 Hepatit C enfeksiyonun eliminasyonu için güncel, pratik öneriler
Konuşmacı: Murat Taner Gülşen
14.30 - 14.45 İnflamatuar bağırsak hastalığında biyolojik ajanların kullanımına ilişkin güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Elif Sarıtaş Yüksel
14.45 - 15.00 TARTIŞMA
14.45 - 15.00 TARTIŞMA
15.00 - 15.30 KAHVE MOLASI - STAND AKTİVİTESİ
"İyi Sorular, Uzmanından Yanıtlar"
Konuşmacı: Fehmi Ateş
15.30 - 15.45 KAHVE MOLASI
15.45 - 16.30 Abbvie Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Mehmet Demir
Kayıp Hepatit C’li kalmasın!
Konuşmacı: Bilal Toka
  PANEL 7:
Kronik viral hepatit yönetimi ile ilişkili güncel, pratik öneriler 2
Oturum Başkanları: Zeliha Koçak Tufan, Edip Uçar, Kendal Yalçın
  PANEL 8:
İnflamatuar bağırsak hastalıkları ile ilişkili, güncel, pratik öneriler 2
Oturum Başkanları: Ahmet Bektaş, Selim Aydemir, Osman Ersoy
Sözlü Bildiriler 7
Oturum Başkanları: Aburrahman Şahin, Mesut Sezikli
16.30 - 16.45 Kronik hepatit B tedavisi alan hastaların takibi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Mustafa Kemal Çelen
16.15 - 16.30 İnflamatuar bağırsak hastalıklarında mesalazin tedavisi kesilebilir mi? Hangi hastalarda? Ne zaman? güncel, pratik öneriler
Konuşmacı: Buğra Tolga Konduk
16.15 - 16.45 Nedir bu nodüler görünüm?
Konuşmacı: *

Akut Pankreatitli Hastaların Analizi: 2 Yıllık Deneyim
Konuşmacı : *
16.45 - 17.00 Gebelikte kronik hepatit B yönetimi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Gökhan Güngör
16.30 - 16.45 İnflamatuar bağırsak hastalıklarında Azotiyopürin tedavisi ile ilişkili dikkat edilmesi gereken hususlar, tedaviyi hangi hastalarda, ne zaman kesebiliriz? güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Yücel Üstündağ
17.00 - 17.15 İmmünsüpresif hastalarda kronik hepatit B yönetimi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Erol Çakmak
16.45 - 17.00 İnflamatuar bağırsak hastalığında Sars-Cov2 pozitifliği ve İBH üzerine etkileri: Tersiyer tek merkez deneyimi.
Konuşmacı: İlhami Yüksel
Sözlü Bildiriler 8
Oturum Başkanları: Oğuzhan Yıldırım, Abdurrahim Sayılır
17.15 - 17.30 TARTIŞMA
17.00 - 17.15 TARTIŞMA
17:00-17:30 Anostomoz darlığı nedeniyle balon dilatasyonu yapılırken özofagus perforasyonu gelişen olgunun tam kaplı metal stentle tedavisi
Konuşmacı : *

Geriatrik Hastalardaki Endoskopi ve Patoloji Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Konuşmacı: *
  PANEL 9:
Poliklinikte sık karşılaşılan bazı hastalıklarla ilişkili güncel, pratik öneriler
Oturum Başkanları: Ayşe Kefeli, Elif Yorulmaz, Firdevs Topal, Hakkı Polat
  PANEL 10:
Kovid 19 pandemisinde karaciğer ve viral hepatitler
Oturum Başkanları: Yeşim Taşova, Yusuf Yılmaz, Beytullah Yıldırım
17.30 - 17.45 Fonksiyonel dispepsi olan hastaya yaklaşım ve tedavisi ile ilişkili güncel, pratik öneriler
Konuşmacı: Feyzullah Uçmak
17.15 - 17.30 Kovid 19 pandemisi sırasında Kronik hepatit B yönetiminde yaşanan zorluklar ve çözümleri, güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Bilgehan Aygen
17.45 - 18.00 İritabl bağırsak sendromu ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Adnan Taş
17.30 - 17.45 Kovid 19 pandemisi sırasında Kronik hepatit C yönetiminde yaşanan zoluklar ve çözümleri, güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Mehmet Çabalak
18.00 - 18.15 Kabızlığı olan hastanın yönetimi ve tedavisi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Yusuf Kayar
17.45 - 18.00 Kovid 19 pandemisi sırasında sirotik hastaların yönetiminde yaşanan zorluklar ve çözümleri, güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Mustafa Çelik
18.15 - 18.30 TARTIŞMA
18.00 - 18.15 TARTIŞMA
18.30 AKŞAM YEMEĞİ
 
02 Ekim 2021 SALON A SALON B SALON C
  PANEL 11:
Terapötik endoskopik işlemlerle ilişkili, güncel pratik öneriler
Oturum Başkanları: Galip Ersöz, İrfan Koruk
  PANEL 12:
Gastroenterolojik acillerle ilişkili güncel, pratik öneriler
Oturum Başkanları: Ahmet Bektaş, Mustafa Yılmaz, Kamil Özdil
  Sözlü Bildiriler 9
Oturum Başkanları: Yüksel Seçkin, Ebru Akın
09.00 - 09.20 Kolonda ESD için uygun hasta seçimi ve ESD tekniği ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Sadettin Hülagü
09.00 - 09.20 Akut pankreatitte güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı:Aliye Soylu
09.00 - 09.30 Hepatoselüler karsinomalı hastalarda histolojik farklılaşmanın, morfolojik faktörler ve AFP değerleri ile ilişkisi
Konuşmacı: *

Roma IV kriterlerine göre fonksiyonel dispepsili hastalarda reflü epizodlarının özellikleri
Konuşmacı: *
09.20 - 09.40 Perianal hastalıkların endoskopik yöntemlerle tedavisi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Burçak Kayhan
09.20 - 09.40 Akut, şiddetli ülseratif kolit atağı takip ve tedavisi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Burçak Evren Taşdoğan
  Sözlü Bildiriler 10
Oturum Başkanları: Banu Kara, Neşe Demirtürk, Adil Coşkun, Barış Yılmaz
09.40 - 10.00 ERCP’de komplikasyonları önlemek için ne yapmalıyız? Güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Oğuz Üsküdar
09.40 - 10.00 Hepatikensefolopati ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Naciye Özlem Saygılı Yönem
09:30-10:00 Pankreas solid ve kistik lezyonlarında endoskopik ultrason ve FNA sonuçları:Tek merkez verisi
Konuşmacı: *

Gastrik Antral Vasküler Ektaziyi tanımada kapsül endoskopinin yeri var mı?
Konuşmacı: *
10.00 - 10.20 POEM için uygun hasta seçimi ve POEM tekniği ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Bahri Abaylı
10.00 - 10.20 Akut üst gastrointestinal kanama ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Mahmut Yüksel
10.20 - 10.30 TARTIŞMA
10.20 - 10.30 TARTIŞMA
10.30 - 10.45 KAHVE MOLASI
10.30 - 10.45 KAHVE MOLASI
10.45 - 11.30 Amgen Uydu Sempozyumu
Biyoteknolojiden Gelen Güç Fark Yaratır: İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarının Tedavisinde Fark Yaratan Seçenek
Moderatör: Mehmet Demir
Konuşmacılar: Fehmi Ateş - İlhami Yüksel
11.30 - 11.45 KAHVE MOLASI
  PANEL 13:
Kadın crohn hastalığında güncel pratik öneriler.
Oturum Başkanları: Taylan Kav, Cem Aygün, Yılmaz Bilgiç
  PANEL 14:
Nadir hastalıklarda güncel pratik öneriler
Oturum Başkanları: Halis Şimşek, Aydın Şeref Köksal Nevin Akçaer Öztürk
  Sözlü Bildiriler 11
Oturum Başkanları: Altay Kandemir, Zeki Mesut Yalınkılıç, Ulvi Demirel
11.45 - 12.00 IBH’lı kadın hastaların yönetimi ile ilişkili güncel pratik öneriler.
Konuşmacı: Yusuf Ziya Erzin
11.45 - 12.00 Wilson hastalığının tanısında ve tedavisinde güncel pratik öneriler
Konuşmacı: Aslı Çiftcibaşı Örmeci
11.45 - 12.15 BİSAP skorlama sisteminin revize atlanta sınıflamasına göre akut pankreatit şiddetini belirlemedeki rolü
Konuşmacı: *

Acil kasık fıtığı tedavisinde, sepsis parametrelerinin cerrahi tercihler üzerine etkisi nedir?
Konuşmacı: *

Huzursuz bacak sendromu ile Helikobakter pylori enfeksiyonu ilişkili midir?
Konuşmacı: *
12.00 - 12.15 Gebelikte Crohn hastalığının yönetimi ile ilişkili güncel pratik öneriler.
Konuşmacı: Yasir Furkan Çağın
12.00 - 12.15 Primer biliyer kolonjiopatide UDKA yanıtsız hastalarda ne yapalım; güncel pratik öneriler
Konuşmacı: *
12.15 - 12.30 TARTIŞMA
12.15 - 12.30 TARTIŞMA
12.30 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
12.30 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
  PANEL 15:
Oturum Başkanları: Mehmet Asıl, Hakan Dursun, Ahmet Uyanıkoğlu , Hilmi Ataseven
14.00 - 14.30 Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı: Mehmet Demir
14.30 - 15.00 KAHVE ARASI
15.00 - 15.10 KAPANIŞ TÖRENİ